BRANNSLUKKESYSTEM


           Halle Montasje AS utfører montasje, service og årskontroll på Dafo brannslukkesystem for Norgem AS.


Norgem AS leverer brannslukkesystem på:

  • Anleggsmaskiner
  • Skogsmaskiner
  • Gruve og Tunneldrift
  • Truck
  • Buss og lastebil
  • Container og aggregatapplikasjoner
  • Tog og arbeidmaskiner på skinner


Ta kontakt i dag så hjelper vi deg om du trenger service, årskontroll eller nytt system.


  •